แกรนด์แคร์เนอสซิ่งเซ็นเตอร์

“เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ และคนที่คุณรัก”

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับ เรา

 • วางใจได้ด้วยระบบการวางแผน และการจัดการของเจ้าหน้าที่ สหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ
 • ดูแลด้วยความใส่ใจ รับประกันปลอดการติดเชื้อ โดยการดูแลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อโดยตรง
 • ทีมงานเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด สถานที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกสบาย ญาติและครอบครัว มาเยี่ยมได้สะดวก

ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบอยู่ประจำ 24 ชั่วโมง และแบบไปกลับ

โดยแยกประเภทผู้สูงอายุที่รับดูแล ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

 • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต
 • ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง/ เจาะคอ/ ดูดเสมหะ

 

 • ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
 • ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู
 • ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

สถานที่ และบรรยากาศ

บรรยากาศในของเนอสซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบริการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่บ้าน หรือโรงพยาบาล (Caregiver)

ส่งผู้ดูแล ผู้ป่วย ที่บ้าน หรือโรงพยาบาล

ส่งผู้ดูแลให้ทั้งที่บ้าน และที่โรงพยาบาล เพื่อดูแลผู้ป่วย นอกสถานที่ เพื่อความสะดวก และคล่องตัวในการทำงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม ขอรายละเอียด

บริการหัตถการ ที่บ้าน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบริการกิจกรรมพยาบาลที่บ้าน ในหัตถการการทำแผล การใส่หรือเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ การใส่หรือเปลี่ยนสายให้อาหาร

 

สอบถามเพิ่มเติม ขอรายละเอียด

บริการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะราย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
หรือเฉพาะเจาะจงตามอาการของผู้สูงอายุเฉพาะราย

โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมยาวนานกว่า 10 ปี และมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในและนอกสถานที่

การดูแลที่เราเชี่ยวชาญ

ค่าบริการเบื้องต้นสำหรับกรณีอยู่ประจำ เริ่มต้นที่ 15,000 บาท*
(ครอบคลุมการบริการการพยาบาลพื้นฐาน การดูแลสุขอนามัย โภชนาการ กายภาพบำบัด กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ)

สาขาติวานนท์


สาขาเสนาฯ


สอบถามเรื่องอื่นๆ 

ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ