ทีมบุคลากร

Ola Nordmann
CEO and Founder

Tom Hampton
Co Founder

July Wood
Head Marketing

Josh Mitchell
Graphic Design